voor inwoners, met gemeenten

Te veel drinken is schadelijk voor de gezondheid, vooral voor jongeren. Daarom werkt de GGD, samen met veel partijen in de regio, via een integrale aanpak aan het terugdringen van alcoholgebruik. De werkwijze voor de periode 2017-2020 is weergegeven in het Preventie- en handhavingsplan alcohol en jeugd. Primair richt dit plan zich op het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren, maar er is ook aandacht voor andere doelgroepen.

Alcohol en jeugd

Via de regionale campagne Hier fix je NIX dragen wij de boodschap NIX18 uit. Niet drinken voor je 18de. Bent u benieuwd naar deze campagne en welke ondersteuning de GGD biedt voor ouders, scholen, sportclubs, supermarkten of horeca ondernemingen? Kijk op www.hierfixjenix.nl

Hier fix je Nix is voortgekomen uit een samenwerking tussen meer dan 200 partijen in de regio: (scholen, GGD, Jellinek, Halt, gemeenten, sportverenigingen, retail, horeca).

Ook kan de GGD scholen ondersteunen bij het (les)programma Helder op School. Meer informatie over Helder op School vindt u hier.

Alcohol en volwassenen

Via acties als IkPas en 30dagengezonder worden volwassenen en ouderen in Gooi en Vechtstreek uitgedaagd om (tijdelijk) minder of niet te drinken. Bekijk ook de publieksinformatie op onze website.

In Gooi en Vechtstreek werken wij voor het thema alcohol en drugs samen met Jellinek Preventie Gooi en Vechtstreek.