voor inwoners, met gemeenten

Te veel drinken is schadelijk voor de gezondheid, vooral voor jongeren. Daarom werkt de GGD, samen met veel partijen in de regio, via een integrale aanpak aan het terugdringen van alcoholgebruik. De werkwijze voor de periode 2021 t/m 2024 is weergegeven in het Preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs. Primair richt dit plan zich op het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren, maar er is ook aandacht voor andere doelgroepen en voor preventie van drugsgebruik. Elke twee jaar worden de activiteiten en taken verder uitgewerkt in een uitvoeringsplan.

Alcohol en jeugd

Via de regionale campagne Hier fix je NIX dragen wij de boodschap NIX18 uit. Niet drinken voor je 18de. Bent u benieuwd naar deze campagne en welke ondersteuning de GGD biedt voor ouders, scholen, sportclubs, supermarkten of horeca ondernemingen? Kijk op www.hierfixjenix.nl
Hier fix je Nix is voortgekomen uit een samenwerking tussen meer dan 200 partijen in de regio: (scholen, GGD, Jellinek, Halt, gemeenten, sportverenigingen, retail, horeca).

Ook kan de GGD scholen ondersteunen bij het (les)programma Helder op School. Meer informatie over Helder op School vindt u hier. Aanvullend aan dit programma kunnen scholen kosteloos docententrainingen ‘signaleren en bespreekbaar maken’ en ouderavonden aanvragen bij Jellinek.

De GGD organiseert regelmatig (online) bijeenkomsten voor ouders over alcohol, roken, blowen en lachgas. Bekijk hier wanneer de volgende bijeenkomst staat gepland.

Via het Regionaal Leerhuis bieden Jellinek en de GGD (online) trainingen aan voor professionals. Hier leren zij hoe ze (riskant) gebruik van alcohol en andere middelen kunnen signaleren en bespreekbaar maken en naar welke zorg zij kunnen verwijzen.

Alcohol en volwassenen

Via acties als IkPas en 30dagengezonder worden volwassenen en ouderen in Gooi en Vechtstreek uitgedaagd om (tijdelijk) minder of niet te drinken. Bekijk ook de publieksinformatie op onze website.

In Gooi en Vechtstreek werken wij voor het thema alcohol en drugs samen met Jellinek Preventie Gooi en Vechtstreek

Lachgas

Regelmatig krijgen de GGD en Jellinek vragen over (de preventie van) lachgasgebruik in Gooi en Vechtstreek. Bekijk Memo lachgas december 2020 hierover.

Onderzoek

Het beleid van de regiogemeenten, wordt zoveel mogelijk gebaseerd op onderzoeksgegevens en wetenschappelijke inzichten. Bekijk de cijfers in onze regio: