voor inwoners, met gemeenten

In het huidige Nationaal Preventie Akkoord ligt de focus op de aanpak van drie thema’s die grote impact hebben op de volksgezondheid: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en GGD GHOR NL, de koepel van de 25 Nederlandse GGD’en, zijn medeondertekenaar van het nationaal akkoord en hebben zich daarmee verbonden aan de nationale doelstelling.

In Gooi en Vechtstreek wordt op de thema’s van het nationaal akkoord, net als op andere thema’s, al jaren intensief samengewerkt met veel partijen en zijn er verschillende akkoorden en convenanten gesloten. Daarom  is er niet gekozen voor het sluiten van één apart regionaal akkoord, maar voor bundeling van de bestaande initiatieven en afspraken in een regionaal preventie programma.

Deze infographic en onderstaande video bieden in vogelvlucht een beeld van dit regionale  preventie programma. Behalve een beschrijving van de ambitie, vindt u een globaal overzicht over de activiteiten die zullen worden ondernomen om die ambitie werkelijkheid te laten worden.

Regionaal Preventieprogramma