voor inwoners, met gemeenten

Gezonde School nieuwsbrief voor PO en VO

De Gezonde School nieuwsbrief is er weer uit met meer informatie over het Ondersteuningsaanbod, Stimuleringsregeling voor het thema Relaties en Seksualiteit en het Regionale stimuleringsregeling voor het thema Welbevinden (voor PO en VO) of Roken, alcohol- en drugspreventie (voor VO). Klik hier voor de nieuwsbrief voor PO en klik hier voor de nieuwsbrief voor VO.

Helder op School


Wilt u op uw school meer aandacht besteden aan de preventie van roken, het gebruik van alcohol en drugs en (te veel) gamen? Of gaat u aan de slag met het thema Roken-, alcohol, en drugspreventie binnen het programma Gezonde School? Helder op School ondersteunt u bij het ontwikkelen en uitvoeren van een integrale aanpak en samenhangend beleid op het gebied van alcohol, roken, drugs, gamen en sociale media. De GGD kan uw school ondersteunen bij het (les)programma Helder op School. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u contact opnemen met m.hensen@ggdgv.nl

Extra: Regionale stimuleringsregeling voor thema Welbevinden (voor PO en VO) of Roken, alcohol- en drugspreventie (RAD) (voor VO)

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze goed in hun vel zitten, zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school. GGD Gooi en Vechtstreek stimuleert het thema Welbevinden en het thema RAD. Daarom bieden wij school een extra regionaal aanbod aan wanneer u zich heeft aangemeld voor het landelijke Ondersteuningsaanbod van Welbevinden of RAD.

  • Klik hier voor de regionale voorwaarden voor Primair Onderwijs
  • Klik hier voor de regionale voorwaarden voor Voortgezet Onderwijs

Gezonde leerlingen presteren beter

Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Als school aan een aantal criteria voldoet, kan het zich profileren als Gezonde School met een vignet voor het gekozen thema.

De gezonde schoolkantine

Voor het realiseren van een Gezonde Schoolkantine kan een school ondersteuning krijgen van de Schoolkantine Brigade.

NIX18

Veel scholen in Gooi en Vechtstreek zetten zich in om alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. Hierbij kan uw school extra ondersteuning krijgen van de GGD of Jellinek. Kijk op hierfixjenix.nl wat wij voor uw school kunnen betekenen.

Rookvrije Generatie

Scholen zijn verplicht vanaf 1 augustus 2020 een Rookvrij terrein te hebben (wijziging Tabakswet). Dit geldt voor primair en voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs. Scholen kunnen ook hierbij ondersteuning krijgen van de GGD. Kijk op rookvrijegeneratiegv.nl wat uw school kan doen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brigit Hamburg, adviseur gezondheidsbevordering, b.hamburg@ggdgv.nl