voor inwoners, met gemeenten

Extra regionaal aanbod voor thema Welbevinden of thema Roken-, alcohol- (en) drugspreventie (RAD)

Meldt uw school zich aan voor het thema Welbevinden of het thema RAD van de Gezonde School-aanpak, dan kunt u onder de geldende voorwaarden in aanmerking komen voor extra subsidie (maximaal €3.000). Na toekenning van de landelijke Gezonde School subsidie, krijgt u van ons te horen of u in aanmerking komt voor de extra regionale subsidie.

Gezonde leerlingen presteren beter

Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Als school aan een aantal criteria voldoet, kan het zich profileren als Gezonde School met een vignet voor het gekozen thema.

De gezonde schoolkantine

Voor het realiseren van een Gezonde Schoolkantine kan een school ondersteuning krijgen van de Schoolkantine Brigade.

NIX18

Veel scholen in Gooi en Vechtstreek zetten zich in om alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. Hierbij kan uw school extra ondersteuning krijgen van de GGD of Jellinek. Kijk op hierfixjenix.nl wat wij voor uw school kunnen betekenen.

Rookvrije Generatie

Scholen zijn verplicht vanaf 1 augustus 2020 een Rookvrij terrein te hebben (wijziging Tabakswet). Dit geldt voor primair en voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs. Scholen kunnen ook hierbij ondersteuning krijgen van de GGD. Kijk op rookvrijegeneratiegv.nl wat uw school kan doen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brigit Hamburg, adviseur gezondheidsbevordering, b.hamburg@ggdgv.nl