voor inwoners, met gemeenten

Het landelijke programma Gezonde School helpt scholen bij het stimuleren van een gezonde leefstijl. Want gezonde leerlingen presteren beter en zitten lekkerder in hun vel.

De Gezonde School-aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hierop voort en sluit aan bij wensen en behoeften van de school. Als school aan een aantal criteria voldoet, kan het zich profileren als Gezonde School met  het Gezonde School vignet en een certificaat voor het gekozen thema.

Extra regionale ondersteuning bij Roken-, alcohol- en drugspreventie

De GGD biedt VO-scholen extra ondersteuning aan, in samenwerking met Jellinek en Jeugd en Gezin. Deze bestaat o.a. uit:

  • Verzorgen van Ouderavonden
  • Training ‘Signaleren en bespreekbaar maken’ voor docenten
  • Individuele contactmomenten voor leerlingen
  • Materiaal Hier fix je Nix
  • Ondersteuning rookvrije omgeving

Voor het hele aanbod klik hier.

Extra: Regionale stimuleringsregeling voor thema Welbevinden (voor PO en VO) of Roken, alcohol- en drugspreventie (RAD) (voor VO)

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze goed in hun vel zitten, zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school. GGD Gooi en Vechtstreek stimuleert het thema Welbevinden en het thema RAD. Wanneer een school zich heeft aangemeld voor het landelijke Ondersteuningsaanbod van Welbevinden of RAD bieden wij school een extra regionaal aanbod aan

  • Klik hier voor de regionale voorwaardeoor Primair Onderwijs
  • Klik hier voor de regionale voorwaarden voor Voortgezet Onderwijs

Helder op School

Een school die meer aandacht wil besteden aan de preventie van roken, alcohol, drugs en gamen kan aan de slag met het (les)programma Helder op School. De GGD begeleidt school hierin. Meer informatie bij Marlou Hensen, m.hensen@ggdgv.nl

De Gezonde Schoolkantine

Voor het realiseren van een Gezonde Schoolkantine kan een school ondersteuning krijgen van adviseurs van de Schoolkantine Brigade.

Gezonde School nieuwsbrief voor PO en VO

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief voor PO en klik hier voor de laatste nieuwsbrief voor VO.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brigit Hamburg, adviseur gezondheidsbevordering, b.hamburg@ggdgv.nl