voor inwoners, met gemeenten

Extra regionale subsidie voor thema welbevinden

Meldt uw school zich aan voor het thema Welbevinden van de Gezonde School-aanpak, dan kunt u onder de geldende voorwaarden automatisch in aanmerking komen voor extra subisidie (maximaal € 3.000). Na toekenning van de landelijke Gezonde School subsidie (mei 2019), krijgt u van ons automatisch te horen of u in aanmerking komt voor de extra regionale subsidie.

Gezonde leerlingen presteren beter

Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Als school aan een aantal criteria voldoet, kan het zich profileren als Gezonde School met een vignet voor het gekozen thema.

De gezonde schoolkantine

Voor het realiseren van een Gezonde Schoolkantine kan een school ondersteuning krijgen van de Schoolkantine Brigade.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brigit Hamburg, adviseur gezondheidsbevordering, b.hamburg@ggdgv.nl