voor inwoners, met gemeenten

Het landelijke programma Gezonde School helpt scholen bij het stimuleren van een gezonde leefstijl. Gezonde leerlingen zitten lekkerder in hun vel en presteren beter.

De Gezonde School-aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hierop voort en sluit aan bij wensen en behoeften van de school. Als school aan een aantal criteria voldoet, kan het zich profileren als Gezonde School met  het Gezonde School vignet en een certificaat voor het gekozen thema.

Wilt u een gezonde leefstijl binnen de school een extra stimulans geven? Dan kunt u in aanmerking komen voor één of meerdere stimuleringsregelingen van de Gezonde School-aanpak. Elk jaar rond maart/april kunt u kenbaar maken voor welke regeling(en) u belangstelling heeft. De stimulering bestaat uit een geldbedrag van €3.000 en advies- en ondersteuningsuren van een Gezonde School-adviseur van de GGD.

De Gezonde School in Regio Gooi en Vechtstreek

GGD Gooi en Vechtstreek zet extra in op het thema Welbevinden (voor po en vo) en Roken, alcohol- en drugspreventie (voor vo). Want leerlingen die goed in hun vel zitten voelen zich veiliger en presteren beter. Jouw school kan dan ook altijd aan de slag met het thema Welbevinden of Roken, alcohol- en drugspreventie met een speciaal regionaal aanbod, ook als je school geen landelijke ondersteuning toegekend krijgt.

Menukaart RAD voor alle vo-scholen

De GGD heeft in samenwerking met Jellinek Preventie en Jeugd en Gezin een regionale menukaart ontwikkeld voor het thema RAD. Deze bestaat o.a. uit het verzorgen van ouderavonden, docententraining ‘signaleren en bespreekbaar maken’, materiaal. Alle vo-scholen kunnen met de regionale menukaart aan de slag, ongeacht of de school het landelijke of regionale aanbod heeft.

Nieuws

Op steeds meer scholen in deze regio wordt het gebruik van snus gesignaleerd. De gekleurde blikjes met nicotinezakjes zijn makkelijk verkrijgbaar. Jongeren zien deze zakjes als een veiliger alternatief voor roken, maar ook het gebruik van deze producten brengt risico’s met zich mee. Bekijk de factsheet voor meer informatie en wat je als school kan doen.

Anders gaat samen met de vriendjes op zoek naar gezondheid. In het minimagazine gaan de gesprekken over je lichaam, jezelf accepteren, dankbaar zijn, gelukkig zijn, erbij horen en hulp kunnen vragen. Het gaat over ‘wat vind ik fijn’, het thema van de Nationale Week van de Lentekriebels (20 – 24 maart 2023).

Wil je als school, leerkracht of pedagogisch medewerker aan de slag met voedseleducatie? Bekijk dan de menukaart Voedseleducatie in regio Gooi en Vechtstreek.
Wat vind je terug in de menukaart:

  • Overzicht van lesmaterialen
  • Ideeën voor gastlessen
  • Overzicht van regionale activiteiten gelinkt aan voedseleducatie

Bekijk de factsheet Gezonde School Gooi en Vechtstreek 2022-2023 om te zien hoeveel gezonde scholen wij in de regio hebben.

GGD Gooi en Vechtstreek heeft in samenwerking met GGD Kennemerland een Liefdeskrant gemaakt. Een krant voor alle kinderen, door kinderen. Alle po scholen in Regio Gooi en Vechtstreek hebben deze krant ontvangen tijdens de Week van de Lentekriebels. Met de Liefdeskrant heeft u een bruikbare tool in handen om gesprekken over vriendschap, diversiteit en verliefdheid op een laagdrempelige en positieve manier bespreekbaar te maken in de klas. De kinderen waren openhartig in de gesprekken over de thema’s. Hun enthousiasme spat van de pagina’s en zal de kinderen zeker aanspreken en aan het denken zetten. Het blijkt hoe zinvol het is om les over deze thema’s te geven.

Voor het realiseren van een Gezonde Schoolkantine kan een school ondersteuning krijgen van adviseurs van de Adviseur Eetomgevingen.

Meer informatie

Als eerste op de hoogte van het (regionale) nieuws rondom de Gezonde School? Schrijf u hier in voor onze po nieuwsbrief en hier voor de vo nieuwsbrief.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brigit Hamburg, coördinator Gezonde School, b.hamburg@ggdgv.nl