voor inwoners, met gemeenten

Het landelijke programma Gezonde School helpt scholen bij het stimuleren van een gezonde leefstijl. Gezonde leerlingen zitten lekkerder in hun vel en presteren beter.

De Gezonde School-aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hierop voort en sluit aan bij wensen en behoeften van de school. Als de school aan een aantal criteria voldoet, kan het zich profileren als Gezonde School met het Gezonde School vignet en een certificaat voor het gekozen thema.

Wil je een gezonde leefstijl binnen de school een extra stimulans geven? Dan kun je in aanmerking komen voor één of meerdere stimuleringsregelingen van de Gezonde School-aanpak. Elk jaar rond maart/april kun je kenbaar maken voor welke regeling(en) je belangstelling hebt. De stimulering bestaat uit een geldbedrag van €3.000 en advies- en ondersteuningsuren van een Gezonde School-adviseur van de GGD.

Extra regionaal aanbod

GGD Gooi en Vechtstreek zet extra in op het thema Welbevinden (voor po en vo) en Roken, alcohol- en drugspreventie (voor vo). Want leerlingen die goed in hun vel zitten voelen zich veiliger en presteren beter. Jouw school kan dan ook altijd aan de slag met het thema Welbevinden of Roken, alcohol- en drugspreventie met een speciaal regionaal aanbod, ook als je school geen landelijke ondersteuning toegekend krijgt.

Menukaart RAD voor alle vo-scholen

De GGD heeft in samenwerking met Jellinek Preventie een regionale menukaart ontwikkeld voor het thema RAD. Deze bestaat o.a. uit het verzorgen van ouderavonden, docententraining ‘signaleren en bespreekbaar maken’, materiaal. Alle vo-scholen kunnen met de regionale menukaart aan de slag, ongeacht of de school het landelijke of regionale aanbod heeft.

Menukaart Voedseleducatie

Wil je als school, leerkracht of pedagogisch medewerker aan de slag met voedseleducatie? Bekijk dan de menukaart Voedseleducatie in regio Gooi en Vechtstreek. Op deze menukaart vind je een overzicht van lesmaterialen, ideeën voor gastlessen en een overzicht van regionale activiteiten gelinkt aan voedseleducatie.

Factsheet Snus en nicotinezakjes

Op steeds meer scholen in deze regio wordt het gebruik van snus gesignaleerd. De gekleurde blikjes met nicotinezakjes zijn makkelijk verkrijgbaar. Jongeren zien deze zakjes als een veiliger alternatief voor roken, maar ook het gebruik van deze producten brengt risico’s met zich mee. Bekijk de factsheet voor meer informatie en wat je als school kunt doen.

Factsheet Gezonde School

Bekijk de factsheet Gezonde School Gooi en Vechtstreek 2022-2023 om te zien hoeveel gezonde scholen wij in de regio hebben.

Nieuwsbrieven

Bekijk de laatste nieuwsbrief voor po en de laatste nieuwsbrief voor vo.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief PO.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief VO.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marlou Hensen, coördinator Gezonde School, m.hensen@ggdgv.nl.