voor inwoners, met gemeenten

Steeds meer organisaties en professionals werken vanuit de brede kijk op gezondheid, die positieve gezondheid genoemd wordt.

Wilt u met iemand in gesprek over positieve gezondheid, dan kunt u o.a. terecht bij:

Leefstijlpunten; In elke gemeente zijn een of meerdere leefstijlpunten waar u binnen kunt lopen voor een gesprek en informatie over een gezonde leefstijl en activiteiten in de buurt waar u aan mee kunt doen. Zij zijn bekend met de brede kijk op gezondheid  en goed op de hoogte van activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden. Kijk voor adres en openingstijden op:

Versa Welzijn,  is een brede welzijnsorganisatie in het Gooi en de Vechtstreek. U ziet ons in wijkcentra, jongerencentra, de buurtbus en op straat. Samen bouwen we met inwoners aan buurten waarin het prettig leven is en mensen naar elkaar om zien. U kunt bij Versa terecht voor: hulp en advies, informatie over activiteiten en meedoen, vragen over geld en administratie,  vragen over opgroeien en opvoeden, ouder worden en mantelzorg en vervoer.  www.versawelzijn.nl

Viore,  Leven met kanker. Viore is een centrum waar mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Verhalen en ervaringen kunnen delen en verwerken. Ontspannende en creatieve activiteiten kunnen ontplooien. Mensen zijn immers veel meer dan hun ziekte. www.viore.nl

Uw huisarts

Interessante websites:

  • www.buurtgeluk.nl
  • www.gezondwijdemeren.nl
  • www.mijnpositievegezondheid.nl

GGD appstore

De GGD-Appstore wijst u de weg naar betrouwbare gezondheidsapps. De apps zijn gecentreerd rond de 6 pijlers  van positieve gezondheid. Volgens schattingen zijn er wereldwijd zo’n 100.000 apps die beweren je gezondheid te bevorderen. Maar welke apps zijn betrouwbaar en effectief? Om mensen wegwijs te maken hebben de 25 GGD’en van Nederland de GGD-AppStore opgezet.

Meer info voor professionals

Voor professionals worden er regelmatig inspiratiebijeenkomsten georganiseerd. Ook zijn er praatplaten ontwikkeld, verschijnt er twee keer per jaar een nieuwsbrief. Kijk voor meer informatie op  Positieve gezondheid voor professionals | GGD (ggdgv.nl)