voor inwoners, met gemeenten

Géén PrEP bij GGD Gooi en Vechtstreek

GGD Gooi en Vechtstreek is niet meegenomen in de landelijke regeling bij het verstrekken van PrEP-zorg. Daarom is het niet mogelijk hiervoor een afspraak bij GGD Gooi en Vechtstreek te maken.

Algemene informatie over de PrEP regeling

PrEP wordt in principe via de toegewezen GGD’en (o.a. Flevoland, Amsterdam en Utrecht) beperkt beschikbaar gesteld. De regeling geldt voor een pilotperiode van vijf jaar en is voor een beperkt aantal personen. De GGD’en verwachten daarom dat ze moeten werken met wachtlijsten. In de regeling wordt benadrukt dat het belangrijk is dat de beperkte plaatsen terecht komen bij de juiste mensen.

De GGD zal gaan beoordelen wie in aanmerking komt voor PrEP via de landelijke regeling. De professional maakt daarbij een inschatting van het risico op hiv en de persoonlijke situatie van de cliënt. Indien van toepassing zal de GGD-professional adviseren over andere mogelijkheden voor PrEP-zorg buiten de GGD. De regeling zal over twee jaar geëvalueerd worden. Dan zal blijken hoe de regeling in de praktijk werkt.

PrEP via de huisarts?

Naast de GGD kan ook de huisarts een rol spelen in het aanbieden van PrEP-zorg. Mensen die PrEP willen gebruiken, kunnen ook met hun huisarts in gesprek gaan. Huisartsen in Gooi en Vechtstreek hebben informatie over het verstrekken van PrEP ontvangen. Indien je tegen problemen aanloopt bij het verkrijgen van PrEP-zorg, kun je dit met GGD Gooi en Vechtstreek bespreken.

PrEP via GGD Flevoland?

Kijk op de website van CSG Flevoland of bel met 088-0029910. Voor meer algemene informatie over PrEP kijk op Yoursex, Mantotman en PrePnu.

Risico op een HIV besmetting: PEP

Heb je minder dan 72 uur geleden hoog risicovolle seks gehad met een reële besmettingskans op HIV? Dan kan PEP (post expositie profylaxe) in zo’n geval het risico op HIV sterk verkleinen. Neem in dit geval contact op met je eigen huisarts tijdens kantooruren; buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp (SEH) of de Huisartsen Spoedpost van Tergooi ziekenhuizen.