voor inwoners, met gemeenten

In het jaar waarin je kind 9 jaar wordt, ontvangt het een uitnodiging voor de herhalingsprik tegen difterie, tetanus, polio (DTP) en tegen bof, mazelen, rodehond (BMR). Je kind kan deze twee prikken tegelijkertijd krijgen.

Vaccinatieweken

In voor- en najaar organiseren wij groepsvaccinatieweken op een centrale plek in de regio. Enkele weken voorafgaand aan de vaccinatieweek ontvangt je kind per post een uitnodiging van het RIVM. Hierop staat de dag en het tijdstip vermeld. Er mag op de vaccinatie locatie altijd een ouder of andere begeleider met het kind mee naar binnen.

Meenemen naar de afspraak

Neem naar de afspraak mee:

  • de uitnodigingsbrief met de ingevulde gezondheidsverklaring en (ondertekende) antwoordstrook voor gegevensuitwisseling
  • de oproepkaarten
  • het vaccinatiebewijs van je kind (dit zit meestal in het ‘groene’ of ‘blauwe’ boekje van het consultatiebureau)
  • een identiteitsbewijs van je kind

Angst of flauwvallen

Een kind dat erg bang is of snel flauwvalt, kan apart worden gevaccineerd door geroutineerde medewerkers. Vraag dit direct bij binnenkomst. Als je inschat dat dit onvoldoende is, dan kun je ook gebruik maken van ons speciale spreekuur op de Burg. de Bordesstraat 80 in Bussum. Hiervoor kun je een afspraak maken via (035) 692 63 50.

Tips om de vaccinaties zo ontspannen mogelijk te laten verlopen vind je in de folder helpend taalgebruik bij ingrepen en in de folder zorgzaam vaccineren van kinderen.

Bijwerkingen

Na de vaccinaties kunnen er bijwerkingen optreden. Deze zijn meestal mild en gaan vanzelf weer over. Zoals moeheid, niet lekker voelen, verhoging/koorts, huiduitslag, hoofdpijn of een pijnlijke plek rond de vaccinatieplaats. Meestal is dit direct op de dag van de vaccinatie of eventueel de dag daarna.

Contra-indicatie(s)

Als bij je kind een medische aandoening is geconstateerd, kan er een contra-indicatie zijn tegen de vaccinaties. Dit geldt ook als je kind rondom de vaccinatieweek een operatie met algehele narcose ondergaat. Dan raden wij aan om dit vooraf met de behandelend arts van het ziekenhuis te overleggen.

Meer informatie over contra-indicaties vind je op de website van het RIVM. Op de vaccinatie locatie is een medische informatiebalie, waar je ook je twijfels en/of vragen kunt bespreken.

Afspraak gemist

Heeft je kind de afspraak gemist of is deze ziek en niet op tijd beter om alsnog in de vaccinatieweek te komen? Dat krijgt het een (herhaal)uitnodiging in de volgende situaties:

  • Kinderen geboren in 2015 krijgen een eerste uitnodiging voor de DTP/BMR vaccinaties in 2024.
  • Kinderen geboren in 2014 die alle voorgaande vaccinaties hebben ontvangen OF recent in Nederland gevestigd/verhuist zijn, krijgen in 2024 een (herhaal)uitnodiging.

Is je kind eerder geboren? Dan krijgt het geen herhaaluitnodigingen meer. Je kunt dan op eigen initiatief langskomen tijdens de vaccinatieweken. Tot de leeftijd van 18 jaar kan je kind bij ons de ontbrekende vaccinaties komen halen.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over vaccinaties en vaccins kun je kijken op de website van het RIVM: www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

Voor logistieke vragen kun je tijdens werkdagen van 08.00 tot 13.00 uur contact met ons opnemen via (035) 692 63 50.