voor inwoners, met gemeenten

Iedereen moet bewust en geïnformeerd kunnen kiezen om nu wel of geen kind te willen krijgen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt mensen (m/v) in kwetsbare omstandigheden regie te nemen over hun kinderwens. Zodat zij niet overvallen worden door een onbedoelde zwangerschap.

Voor wie

Nu Niet Zwanger richt zich met name op mensen met vaak een combinatie van verschillende problemen, zoals ernstige psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid. Zij zijn vrijwel altijd in beeld van de reguliere hulpverlening.

Hoe het werkt

Nu Niet Zwanger biedt professionals handvatten hoe zij de kinderwens van hun cliënt kunnen verkennen. Hoe zij op een open en eerlijke manier in gesprek kunnen gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Het is daarbij van belang om aan te sluiten bij de leefwereld van de cliënt en stil te staan bij de vragen, emoties en opvattingen die zij hebben en de barrières die zij ervaren.
Door het verkennen van de actuele kinderwens ontstaan inzichten bij de cliënt waardoor deze een bewuste en geïnformeerde keuze kan maken over de eigen kinderwens.

De inhoudelijk coördinator van het team Nu Niet Zwanger ondersteunt professionals bij het aangaan van dit intieme gesprek. Organisaties die met Nu Niet Zwanger aan de slag willen, krijgen training en ondersteuning aangeboden.

Meer informatie over het programma is te vinden op www.nunietzwanger.nl.

Meer informatie en contact over NNZ

Neem voor meer informatie en het bespreken van de mogelijkheden van dit programma contact op met Elleke van Duijn 06-25678276 of mail naar nnz@regiogv.nl.