voor inwoners, met gemeenten

Een aantal infectieziekten zijn volgens de Wet publieke gezondheid meldingsplichtig. Deze besmettelijke ziekten moeten bij de GGD gemeld worden. De dienstdoende arts infectieziekten is buiten kantoortijden bereikbaar via de meldkamer Utrecht: (030) 219 94 09.

Artsen, laboratoria en instellingen zijn verplicht een dergelijke ziekte te melden wanneer zij deze vaststellen. Een aantal ziekten dient bij een vermoeden al gemeld te worden.

Wat en wanneer melden?

Een instelling dient volgens de wet de volgende aandoeningen te melden aan de GGD:

  • één of meer personen met geelzucht (met uitzondering van verpleeg- en verzorgingshuizen);
  • twee of meer personen met (nieuwe) huiduitslag binnen twee weken in een groep;
  • schurft bij drie gevallen in dezelfde groep;
  • meer dan 1/3 deel van één groep binnen één week met diarree en/of braken;
  • meerdere personen met andere ernstige aandoeningen die vermoedelijk besmettelijk zijn. Bijvoorbeeld longontsteking of hersenvliesontsteking.

Hoe kan ik melden?

Als medewerker van een instelling kunt u ons bellen voor meldingen, vragen en/of opmerkingen elke werkdag op (035) 692 62 22. U kunt ook mailen naar infectieziekten@ggdgv.nl

Meer informatie

Wilt u iets nalezen over een specifieke infectieziekte en wilt u specifiek weten wat de GGD dan doet? Dat kunt u vinden bij Infectieziekten A-Z.