voor inwoners, met gemeenten

De GGD heeft het voornemen om op Valentijnsdag 2019 de deuren van een Goois Centrum voor Seksuele  Gezondheid te openen. Het betreft een pilot in nauwe samenwerking met GGD Flevoland. De aanleiding voor deze pilot is het gegeven dat het aantal jongeren (15 tot en met 19 jaar) in de regio Gooi en Vechtstreek dat zich op SOA’s laat testen, lager is dan in andere regio’s van het land. Deze jongeren zijn dus ondervertegenwoordigd in SOA onderzoek en Sense hulpverlening.

Projectplan pilot ‘Een eigen Centrum Seksuele Gezondheid in Gooi en Vechtstreek’