voor inwoners, met gemeenten

Zorg voor kinderen en jongeren

Net als alle kinderen in Nederland hebben vluchtelingenkinderen uit Oekraïne het recht om zo gezond en zo veilig mogelijk op te groeien. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) speelt hierin een belangrijke rol. In de regio Gooi en Vechtstreek wordt dit geboden door Jeugd en Gezin. Daar komen de vluchtelingenkinderen automatisch in beeld zodra ze bij een gemeente geregistreerd zijn. Jeugd en Gezin start zo snel mogelijk met de zorg en het Rijksvaccinatieprogramma. Zo kunnen baby’s tot 6 maanden de hielprikscreening krijgen en komen zij in aanmerking voor een extra BMR (bof, mazelen en rodehond) vaccinatie. Kinderen die vaccinaties missen, kunnen deze alsnog gratis krijgen. Ouders en kinderen (0-18 jaar) kunnen met vragen of zorgen terecht bij de consultatiebureaus en jeugdverpleegkundigen in de gemeente van hun opvanglocatie. Neem voor vragen of meer informatie contact op met Jeugd en Gezin.

Rol van Jeugdgezondheidszorg

Voor de (ouders van) vluchtelingenkinderen is een beschrijving in het Nederlands en in het Oekraïens beschikbaar.

Informatie Rijksvaccinatieprogramma in Oekraïens

De informatie over het Rijksvaccinatieprogramma is nu ook beschikbaar in het Oekraïens: Bescherm je kind. Ook vertaald is: Toestemming voor het geven van vaccinaties en uitwisselen van gegevens met RIVM.

Opvoeden in tijden van onrust, conflict en oorlog

De Families Foundation heeft de folder ‘Opvoeden in tijden van onrust, conflict en oorlog’ vertaald in het Oekraïens. Lees hier de Oekraïense versie en hier de Nederlandse versie. Meer informatie over de folder is te vinden op www.familiesfoundation.nl.

Als professional kun je verschillende dingen doen om gevluchte kinderen, jongeren en hun ouders te ondersteunen. Kijk voor meer informatie op:

Begeleiding alleenstaande minderjarige vluchtelingen

Het Nidos (jeugdbescherming voor vluchtelingen) heeft een handreiking gemaakt voor de begeleiding van alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit Oekraïne.