voor inwoners, met gemeenten

Het Regionaal Ondersteuningsteam Jeugd (ROJ) geeft advies, informatie en ondersteuning aan medewerkers van kindercentra, scholen en verenigingen bij de opvang en begeleiding van groepen kinderen. Dit kan worden ingezet in situaties waarbij “ernstige verstoring van de psychosociale en emotionele gezondheid van kinderen, jongeren en hun naaste omgeving (dreigt te) ontstaan en een gecoördineerde inzet van personen en/of instellingen vereist is”.

Checklist, draaiboek en scenario

Soms is het dus nodig om na een ingrijpende gebeurtenis de opvang van kinderen vanuit een kindercentrum, school of vereniging te organiseren. Op de website van Stichting School en Veiligheid staan checklisten met aandachtspunten die hierbij kunnen helpen. Je kunt deze checklisten ook gebruiken om een draaiboek te ontwikkelen ter voorbereiding op eventuele calamiteiten. Denk daarbij aan:

  • Checklist opvang bij calamiteiten
  • Checklist ongewenste seksuele handelingen
  • Draaiboek bij ziekte en overlijden
  • Scenario voor verdriet en rouw

Verdrietkoffers en lessuggesties

Bij het Informatie- en Adviespunt zijn ‘Verdrietkoffers’ te leen. Deze koffers zijn per leeftijdscategorie ontwikkeld en bevatten informatie en materialen om kinderen te helpen het verdriet op een goede manier te verwerken. De verdrietkoffers zijn ook handig bij het opstellen van een draaiboek.

Verder kun je veel lessuggesties vinden op de website van School en Veiligheid. Deze zijn gerubriceerd naar de onderwerpen: verlies, geweld, intimidatie en overig.