voor inwoners, met gemeenten

Een schokkende gebeurtenis heeft veel impact op een lokale gemeenschap. Het raakt kinderen, ouders, medewerkers en andere betrokkenen in de omgeving. Voorbeelden hiervan zijn: vermoedens van seksueel misbruik, een plotseling overlijden, een gezinsdrama of zelfmoord. In deze situaties organiseert de GGD psychosociale hulpverlening (PSH) en geeft advies, informatie en ondersteuning aan kindercentra, scholen en verenigingen bij de opvang en begeleiding van groepen kinderen.

Checklisten en draaiboek

Op de website van Stichting School en Veiligheid staan checklisten voor de opvang van kinderen na een ingrijpende gebeurtenis. Scholen, kindercentra en verenigingen kunnen deze checklisten ook gebruiken om een draaiboek te ontwikkelen ter voorbereiding op eventuele calamiteiten. Denk daarbij aan:

  • Checklist opvang bij calamiteiten
  • Checklist ongewenste seksuele handelingen
  • Draaiboek bij ziekte en overlijden
  • Scenario voor verdriet en rouw

Verdrietkoffers en lessuggesties

  • Bij het Informatie- en Adviespunt van team Jeugd en Gezin zijn ‘Verdrietkoffers’ te leen. Deze koffers zijn per leeftijdscategorie ontwikkeld en bevatten informatie en materialen om kinderen te helpen het verdriet op een goede manier te verwerken.
  • Ook online is informatie over rouwkoffers te vinden: Digitale rouwkoffer.
  • Verder staan er lessuggesties op de website van School en Veiligheid. Deze zijn gerubriceerd naar de onderwerpen: verlies, geweld, intimidatie en overig.