voor inwoners, met gemeenten

Voor meer informatie over het Regionaal Ondersteuningsteam Jeugd kun je tijdens kantooruren contact opnemen met onderstaande organisaties:

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek(035) 692 53 50

GGz Centraal(035) 626 02 43

Versa Welzijn maatschappelijk werk(035) 623 11 00

Slachtofferhulp Nederland (alleen bij een ongeval en/of misdrijf): (0900) 0101

Buiten kantooruren

Buiten kantooruren kun je contact opnemen met:

De Crisisdienst van GGz Centraal
Een huisarts die betrokken is bij de crisis kan deze inschakelen via de dokterscentrale: (0900) 1515

Slachtofferhulp Nederland
Alleen bij een ongeval en/of misdrijf. De politie (0900-8844) kan dit inschakelen.