Jeugd

voor inwoners, met gemeenten

Gezondheidsmonitor Jeugd 2019

Het monitoren van de gezondheid van de jeugd is één van de taken van de GGD. Al sinds 2005 doen we dit, elke vier jaar, in samenwerking met de scholen. Jarenlang is het zogenaamde ‘Emovo’ afgenomen op scholen. De naam Emovo wordt losgelaten, het onderzoek heet voortaan  ‘Gezondheidsmonitor Jeugd’. Deze term wordt ook landelijk gebruikt; de monitor wordt immers sinds 2015 door alle GGD’en uitgevoerd, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Trimbos Instituut.

Net als voorheen wordt op school (op internet) een vragenlijst over de gezondheid en het welzijn afgenomen bij leerlingen van klas 2 en klas 4. De leerlingen beantwoorden individueel tijdens een lesuur op de computer/tablet/telefoon vragen over onder meer hun gezondheid, welbevinden, school, schoolbeleving, vrije tijd en leefstijl. Dit gebeurt strikt vertrouwelijk. Er wordt leerlingen niet gevraagd naar hun naam, niet bij het inloggen en niet in de vragenlijst.

Positieve ervaringen

Bijna alle scholen uit de regio doen elke keer mee. De uitvoering op school levert een hoge respons op, waardoor een betrouwbaar beeld ontstaat van de leerlingen in de regio en op school. Op basis van de resultaten geeft de GGD advies aan onder andere scholen, gemeenten en Jeugd en Gezin over onderwerpen die extra aandacht behoeven. Scholen die meedoen ontvangen een factsheet met de resultaten van de leerlingen van hun school en met trendcijfers. De resultaten worden door de scholen en gemeenten met enthousiasme ontvangen. Ook leerlingen vinden het over het algemeen leuk om een vragenlijst op internet in te vullen. Op basis van de gegeven antwoorden krijgen zij een persoonlijk gezondheids­profiel en voorlichting op maat.

Najaar 2019 in heel Nederland

In het najaar van 2019 voeren alle GGD’en in Nederland tegelijkertijd de Gezondheidsmonitor Jeugd in samenwerking met scholen uit. Voordeel van gelijktijdige afname is dat er landelijke referentiecijfers komen zodat de school- en regioresultaten kunnen worden gespiegeld aan landelijke resultaten.

Het ministerie van OCW, VWS, de VO-raad, de Gezonde School en de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek (wethouders en ambtenaren onderwijs en gezondheid) staan allemaal positief tegenover de Gezondheidsmonitor Jeugd en juichen deelname van scholen toe.

Over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 is een korte informatieve animatiefilm gemaakt.

Resultaten

De resultaten worden vóór de zomervakantie van 2020 bekend gemaakt.

Downloads

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u meer informatie over Gezondheidsmonitor jeugd, dan kunt u contact opnemen met Manita van Acker, epidemioloog, m.vanacker@ggdgv.nl